НОВОСТИ

фбн

 Факултет за биотехнички науки

Факултетот за биотехнички науки (ФБН) е јавна државнависокообразовна и научна установа од областа на биотехничките науки. Овој факултет е единствениот од ваков вид на високообразовни установи во Р.Македонија со свои карактеристични студиски програми. Од 1999/2000 год.Вишата земјоделска школа,согласно решението за работа од страна

Повеќе: ФБН

Препораки

Факултетот за биотехнички науки e јавна државна  високообразновна научна установа од областа на биотехничките науки. Целта на овој факултет е да дипломираните студенти да се стекнат со знаење, и вештини за самостојно раководење, водење на индивидуални семејни бизниси. Овој факултет е единствен од ваков вид на високо образовни институции во Република Македонија со своите карактеристични студиски програми.Најдобри студенти од нашиот факултет

ВИДЕО

 

E-learning

НАЈАВА НА iKnow СИСТЕМ

Erasmus+

satis-tempus


Пребарај

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ

                    

EBSCO

ebsco