30 09, 2022

Упис на зимски семестар

2022-09-30T08:42:09+00:00септември 30, 2022|Новости|

Им се соопштува на cите студенти (редовни, вонредни, апсолвенти и апсолвентите на кои им изминал апсолвентскиот стаж) запишани на прв циклус студии на студиските програми: Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални производи, Агроменаџмент, Зоотехника, дека уписот [...]

23 02, 2021

Повик за ERASMUS+ мобилност

2021-02-23T10:30:17+00:00февруари 23, 2021|Новости|

Уиверзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола  ПОВИК за аплицирање [...]

23 02, 2021

Уписи ФБН 2020-2021

2021-02-23T10:26:05+00:00февруари 23, 2021|Новости|

УПИСИ-2020-2021-ФБНН

23 02, 2021

Повик за доделување финанскиска помош за студенти за покривање на дел од трошоците при студирање

2021-02-23T10:23:19+00:00февруари 23, 2021|Новости|

Повик за доделување финанскиска помош за студенти за покривање на [...]

Go to Top