Втор циклус - студиски програми 2012

Факултетот за биотехнички науки ги нуди следниве студиски програми за ВТОР (постдипломски) циклус на студирање:

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ