Резултати за прв циклус

Прикажи # 
# Наслов Автор Посети
1 Прелиминарен ЕРАЗМУС повик за академска 2019/2020 година Напишано од Проф. д-р Николче Јанкуловски 24
2 Резултати од поправен колоквиум-Сиренарство и масларство 13.12.2018 год. Напишано од асс.м-р Борче Макаријоски 29
3 Резултати од поправен колоквиум - Технологија на млеко и млечни производи 11.12.2018 г. Напишано од асс.м-р Борче Макаријоски 71
4 РЕЗУЛТАТИ ОД Поправниот колоквиум по предметите - ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВИНИ ОД РАСТИТЕЛНО ПОТЕКЛО и АМБАЛАЖИРАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА АГРОПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ Напишано од Благојче Најдовски 123
5 РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА РИБИ И РИБИНИ ПРОИЗВОДИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ДИЈАНА БЛАЖЕКОВИЌ - ДИМОВСКА ВО НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА Напишано од Тамара Христова 75
6 РЕЗУЛТАТИ-ПОПРАВНИ КОЛОКВИУМИ - БИОЛОГИЈА & БИОХЕМИЈА Напишано од Проф. д-р Мила Арапческа 110
7 Резултати поправен колоквиум ХКНАП 04.12.2018 Напишано од Доц. д-р Билјана Трајковска 83
8 Резултати од испит-Процесна техника одржан на 28.11.2018 Напишано од Тамара Христова 63
9 Резултати од ноемвриска испитна сесија кај проф.д-р Гордана Димитровска Напишано од Тамара Христова 51
10 Резултати I колоквиум-Производство и познавање на млекото Напишано од Тамара Христова 31

Страница 1 од 40

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ