РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВНИОТ II КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО МЕНАЏМЕНТ - КБХ

РЕЗУЛТАТИ

ОД ПОПРАВНИОТ II КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО МЕНАЏМЕНТ

Студиска програма: Квалитет и безбедност на храна (IV семестар)

Ред. Бр. Број на индекс Освоени поени
1. 1961 41

Забелешка:

  1. Колоквиумот го положиле кандидатите кои освоиле минимум 41 од вкупно можни 80 поени (заклучно со реден број 1-ЕДЕН).

Од предметниот професор

Проф. д-р Катерина Бојковска

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ