РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ - КБХ

РЕЗУЛТАТИ

ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ

Студиска програма: Квалитет и безбедност на храна

Ред. Бр. Број на индекс Освоени поени
1. 1934 16
2. 1955 10
3. 1823 8
4. 2016 0

Забелешка:

  1. Испитот го положиле кандидатите кои освоиле минимум 41 од вкупно можни 80 поени.

       Од предметниот професор

Проф. д-р Катерина Бојковска

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ