РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ Пазар и промет на агропрехранбени производи - МБ

РЕЗУЛТАТИ

ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ Пазар и промет на агропрехранбени производи

Студиска програма: Менаџмент во биотехниката

Ред. Бр. Број на индекс Освоени поени
1. 106 8

Забелешка:

  1. Испитот го положиле кандидатите кои освоиле минимум 41 од вкупно можни 80 поени.

       Од предметниот професор

Проф. д-р Катерина Бојковска

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ