Резултати од јунска испитна сесија од проф.д-р Гордана Димитровска

Резултати од јунска испитна сесија од проф. д-р Гордана Димитровска:

-Неконвенционални извори на млеко

-Топени сирења-Топени сирења

-Производство на десертни сирења и млечни десерти

-Основи на нутриција

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ