Соопштенија за прв циклус

Прикажи # 
# Наслов Автор Посети
1 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЗА АКАДЕМСКАТА 2017/2018 Напишано од Тамара Христова 87
2 **ОБНОВЕНО** РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМ 2 ПО ПРЕДМЕТОТ ЗООХИГИЕНА И ЗДРАВЈЕ Напишано од Проф.д-р Љупче Кочоски 130
3 Известување за Аналитичка хемија со инструментални методи Напишано од Благојче Најдовски 97
4 Предавање од Д-р Јелена Јованович Напишано од Благојче Најдовски 84
5 Соопштение за трермини за полагање втор колоквиум кај проф. д-р Вангелица Јовановска Напишано од асс.м-р Борче Макаријоски 72
6 **ОБНОВЕНО** СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИУМ 2 ПО ПРЕДМЕТОТ СЕНЗОРНА АНАЛИЗА Напишано од Доц. д-р Билјана Трајковска 73
7 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМ 2 ПО ПРЕДМЕТОТ КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА АГРОПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ Напишано од Проф.д-р Љупче Кочоски 64
8 ПОВИК Програма ERASMUS+ Академска 2018/2019 Напишано од Проф. д-р Николче Јанкуловски 68
9 СООПШТЕНИЕ ЗА ПРОМЕНА НА ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЉУПЧЕ КОЧОСКИ И ДОЦ. Д-Р БИЛЈАНА ТРАЈКОВСКА Напишано од Доц. д-р Билјана Трајковска 131
10 Поправен колоквиум по предметот Сензорна анализа Напишано од Доц. д-р Билјана Трајковска 56

Страница 1 од 10

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ