Одлука на Владата на РМ во врска со Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии во академската 2017/2018 година

Одлука на Владата на РМ во врска со Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии во академската 2017/2018 година.

Напомена: Конкурсот со датумите и условите за пријавување и запишување студенти на УКЛО ќе биде објавен во текот на следната недела.

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ