Распоред на испити за септемвриска испитна сесија за академска 2016/2017

Распоред на испити за септемвриска испитна сесија за студиските програми:

-Квалитет и безбедност на храна

-Преработка на анимални производи

-Агроменаџмент

-Менаџмент во биотехниката

-Фармерско производство

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ