Известување - Менаџмент на човечки ресурси

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Испитот по предметот Менаџмент на човечки ресурси коj беше закажан за 09.09.2017 (Сабота) ќе се одржи на ден 31.08.2017 година (Четврток) во 10:00 часот во просторија П2.

                                                                                                                                                                                                  Од предметниот професор

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ