Дополнителен конкурс за упис на студенти за втор уписен рок за академска 2017/2018 година

Дополнителен конкурс за упис на студенти за прв циклус студии за втор уписен рок за академска 2017/2018 година.

НАПОМЕНА: Покрај државна и меѓународна матура, може да се пријавуваат и кандидати со училишна матура и завршен испит од средно образование со четиригодишно траење.

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ