Соопштение за упис на зимски семестар за академската 2017/2018 година

Соопштение за упис на зимски семестар за академската 2017/2018 година

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ