Одбрана на докторска дисертација - Билјана Трајковска

На ден 29.06.2017 година (четврток) со почеток во 12,00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки – Битола, во состав на Универзитетот “Св. Климент Охридски“- Битола, ќе се одржи јавна одбрана на докторската дисертација на кандидатот м-р Билјана Трајковска под наслов:

“ФАКТОРИ КОИ ВЛИЈААТ ВРЗ КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА ЛАКТОФЕРИН ВО МЛЕКОТО ДОБИЕНО ОД КРАВИ”

Факултет за биотехнички науки - Битола

Последно освежено на Вторник, 20 Јуни 2017 11:14

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ