Соопштение за јунска испитна сесија за втор циклус студии

Им се соопштува на  студентите од втор циклус студии на Факултетот за биотехнички науки-Битола, дека пријавувањето на испити за јунска испитна сесија ќе биде од 23.05 до 31.05.2017 година и е потребно да уплатат 500 денари од испит на ж.с ( 1600108397-788-15) примач ФБН-Битола, повикувачки број 723012-42. Банка на примач НБРМ ж.с 1000000000630-95, а јунската испитна сесија ќе трае од 01.06 до 16.06.2017 година.              

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ