Oдбрана на магистерски труд - Елена Анчевски

На ден 27.06.2017година (вторник) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки-Битола,  кандидатот Елена Анчевски, јавно ќе го брани магистерскиот труд  под наслов: Современи аспекти на пазарно ориентирање на стопанските субјекти  од областа на млекарската индустрија во Република Македонија                                                             

                                                         Деканатска управа

                                                 на Факултет за биотехничкинауки

                                                  Битола 20.06.2017г.

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ