СООПШТЕНИЕ ЗА ПРОМОЦИЈА НА МАГИСТРАНТИ

Соопштение за промоција на магистранти на Факултетот за биотехнички науки-Битола

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ