Распоред на испити за јануарска испитна сесија за академската 2017/2018

Се известуваат студентите од втор циклус студии кои планираат да полагаат испити во јанурска сесија да се јават на консултација кај професорите од предметните комисии во термините според објавениот распоред.

-Квалитет и безбедност на храна

-Технологија на анимални производи

-Агроменаџмент

-Зоотехника двегодишни двегодишни

-Зоотехника едногодишни

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ