Одбрана на магистерски труд-Михајло Илиевски

На ден 26.04.2018 година (четврток) со почеток во 12:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки-Битола, кандидатот Михајло Илиевски, јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов:“Компаративни показатели за репродуктивните карактеристики на нерезите”.

                                                            

                                                           Деканатскауправа

                                                          на Факултет за биотехнички    науки-Битола

18.04.2018 г.

Битола                                                      

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ