Одбрана на магистерски труд-Катерина Петровска

С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 18.06.2018 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки-Битола, кандидатот Катерина Петровска, јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов: Влијание на условите на чување врз квалитетните својства на јајцата.

                                                             

   Деканатскауправа

                                                           на Факултет за биотехнички     науки-Битола

11.06.2018 г.

Битола       

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ