Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на УКЛO во академската 2018/2019

Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на УКЛO во академската 2018/2019 

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ