Одбрана на магистерски труд - Игорче Чокузовски

С О О П Ш Т Е Н И Е

На ден 12.07.2018 година (четврток) со почеток во 10:00 часот, во просториите на Факултетот за биотехнички науки - Битола, кандидатот Игорче Чокузовски, јавно ќе го брани магистерскиот труд под наслов: “Воведување на методи за докажување на протеини и ензими во млеко”.

                                                             Деканатска управа

                                                          на Факултет за биотехнички    науки - Битола

06.07.2018 г.

Битола                                                      

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ