Артикли

Огласна табла за студенти од прв циклус - Соопштенија, Резултати, Студентска служба, Распоред на настава, ERASMUS +

Огласна табла за студенти од втор циклус - Обрасци за пријавување за втор циклус, Соопштенија, Резултати, Студентска служба, Магистерски трудови, Распоред на наставаERASMUS +

Огласна табла за студенти од трет циклусСоопштенија, Резултати, Студентска служба, Докторски трудовиERASMUS +

Пристап до електроснкиот систем (за сите студенти) - https://www.iknow.uklo.edu.mk

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ