проф. д-р Живко Јанкулоски

е-пошта:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Tab Title 1

Роден е 1956 г. Средно образование завршил во Битола.
Дипломирал на Земјоделскиот факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 1980 година.
Постдипломските студии ги завршил на истиот факултет,
стекнувајќи се со академско звање магистер на земјоделски
науки. Докторирал на Земјоделскиот факултет во 2000 година.
Наставно – научната дејност ја започнал во 1991 година како
професор на Вишата земјоделска школа во Битола, а после
нејзиното прераснување во Факултет за биотехнички науки
(1999), д-р Живко Јанкулоски е редовен професор на
истоимениот факултет по предметите: Агроекологија, Вовед во
растително производство, Фуражно производство, Зачински
и лековити растенија, Поледелство, Амбалажирање на
анимални производи, Еко-амбалажа. Наставно-научната дејност на проф. д-р
Јанкулоски е од подрачјето на биотехничките науки.
Стручно се усовршувал во истоименото подрачје преку изведување на студиски
престои во Франција во Compagnie Canal d Provence во Provence и Compagnie Nationale
d Aménagement de la Région du Bas-Rhone et du Languedoc во Nimes (1985), во Фресно,
САД на Државниот Универзитет Калифорнија (1985), на Универзитетот во Göttingen,
Германија (1998), Универзитетот во Гент, Белгија (1998, 2000) и Универзитетите во
Rennes and Nant, Франција (1999). Во периодот од 1994 до 1998 година проф. д-р
Живко Јанкулоски, два мандати бил член на наставно научните совети на Економскиот
факултет во Прилеп и Техничкиот факултет во Битола, како и член на Советот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. Од 2001 до 2006 г, два мандати бил
продекан за финансии и наука на Факултетот за биотехнички науки. Два мандати (од
2000 до 2003) бил член на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. Од 2003 до 2006, два мандати претседател на Сенатот на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” – Битола. Два мандати (од 2000 до 2006 г.) - член на
Интеруниверзитетската конференција. Како претставник на Владата на Р. Македонија
бил член на Советот на Институтот за сточарство при Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје. Во периодот од 2004 до 2006 г. бил член на Комисијата за
спречување на девијантни појави при Универзитетот во Битола. Од 2002 до 2004 г.
беше член, а од 2004 до 2006 г. член а истовремено и заменик претседател на Одборот
за акредитација на високото образование во Р. Македонија. Од 2010 г. е раководител на
втор циклус студии на Факултетот за биотехнички науки на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола.
Д-р Живко Јанкуловски има учествувано во реализација на проекти од програмата
TEMPUS и научно-истражувачки проекти од областа на биотехничките науки. Автор и
коавтор е на над поголем број научни и стручни трудови, публикувани во домашни и
странски списанија и на меѓународни конгреси и собири, меѓу кои Европскиот конгрес
за земјоделство во Стразбур, Светскиот самит за храна на FAO во Рим, Италија (1996)
и Пан-Европскиот семинар во Букурешт, Романија (1996). Д-р Живко Јанкулоски е
автор на универзитетските книги: Основи на земјоделското производство (2001),
Почва и клима, растенија (2002) и практикум: Почва, клима и растенија. 

Tab Title 2

 

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ