Информации од јавен карактер

Прикажи # 
# Наслов
1 Информација за надворешната евалуација на Универзитет "Св.Климент Охридски"-Битола
2 External evaluation of UKLO
3 НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"-БИТОЛА
4 Извештај од самоевалуација на Факултетот за биотехнички науки - Битола (2012-2016)
5 ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈАТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
6 Каталогот на капитални книгоиздавачки проекти
7 ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ-БИТОЛА (2012-2015)
8 Извештај на Комисијата за самоевалуација за прв и втор циклус на студии на ФБН - Битола, во периодот 2012-2015 година
9 И З В Е Ш Т А Ј ОД СПРОВЕДЕНАТА СТУДЕНТСКА АНКЕТА НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА
10 Соопштение за предавање на визитинг професор на ФБН-Битола

Страница 1 од 3

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ