Извештај на Комисијата за самоевалуација за прв и втор циклус на студии на ФБН - Битола, во периодот 2012-2015 година

Извештај на Комисијата за самоевалуација за прв и втор циклус на студии на ФБН - Битола, во периодот 2012-2015 година

КОНТАКТ

Ул.„Партизанска“б.б - Битола

Република Македонија

e-mail: info@fbn.uklo.edu.mk

Тел: +389 47 238 276

Факс: +389 47 226 220

СОЦИЈАЛНИ МРЕЖИ