Home/Огласна табла/Прв циклус/Соопштенија за прв циклус

Соопштенија за прв циклус

Испитите кај проф. д-р Николлче Јанкуловски предвидени за ден 28.04.2023 се одлагаат за 05.05.2023 во 12 часот.

СООПШТЕНИЕ

 Им се соопштува на дипломираните и магистрираните студентите од прв циклус и втор циклус на студии кои ги завршија своите студии во академската 2021/2022 година на Факултетот за биотехнички науки, Битола, да си ги подгнат своите дипломи од 16.02.2023 до 28.02.2023 година во период од 10:00 до 13:00 часот кај службата за студентски прашања.

Факултет за биотехнички науки

Се известуваат вонредните студенти на Факултетот за биотехнички науки-Битола, дека од 21.11.2022 (понеделник) до 23.11.2022 (среда) од 12.00 до 14.30 часот,  ќе се одржуваат семинари за кој студентите имаам обврска да се обратат кај предметните професори и да уплатат 1000 денари на жиро-сметката од Факултетот или во студентски прашања во терминот предвиден за одржување на семинарот.

Им се соопштува на студентите дека испитите кај проф.д-р Мила Арапческа ќе се одржат на 01.12.2022 година со почеток во 11 часот.

Им се соопштува на cите студенти (редовни, вонредни, апсолвенти и апсолвентите на кои им изминал

апсолвентскиот стаж) запишани на прв циклус студии на студиските програми:

 • Квалитет и безбедност на храна,
 • Технологија на анимални производи,
 • Агроменаџмент,
 • Зоотехника,

дека уписот на зимски семестар за академската 2022/2023 се продолжува до 07.10.2022 година.

Почитувани студенти,
Со задоволство ве покануваме на отворање на новата учебна 2022/2023 година кое ќе се одржи на 3 Октомври 2022 година со почеток во 12.00 часот во Амфитеатарот на факултетот.

Им се соопштува на cите студенти (редовни, вонредни, апсолвенти и апсолвентите на кои им изминал

апсолвентскиот стаж) запишани на прв циклус студии на студиските програми:

 • Квалитет и безбедност на храна,
 • Технологија на анимални производи,
 • Агроменаџмент,
 • Зоотехника,

дека уписот на зимски семестар за академската 2022/2023 ќе се врши од 30.09.2022 до 05.10.2022 година.

Втор-уписен-рок-2022-ФБН

При запишувањето во прва година на прв циклус судии, примените
кандидати поднесуваат:

 1. три фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 – 2х3см.)
 2. пријавни листови
 3. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите, банка НБРСМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678867, ЕДБ: 4002979132007,Приходно конто 723012, програма 4215
 4. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес, банка НБРСМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678848, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто 723012, програма 42
 5. Потврда за уплатени 1000 денари за тековни и развојни трошоци на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, банка – НБРСМ на трезорска сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678814, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто: 723012 Програма 42
 6.  Потврда за уплатени средства за партиципација или за школарина на жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

СООПШТЕНИЕ

Им се соопштува на сите студенти кои во септемвриска испитна сесија ги пријавиле испитите по предмети: Квалитет и безбедност на агропрехранбените производи, Законска легислатива за квалитет и безбедност на храна, Репродукција и вештачко осеменување, Микроструктурни анализи на храната, Анатомија со физиологија на домашните животни, Зоохигиена и здравје на домашните животни (КБХ), дека истите се одложуваат за на 03.10.2022 година во 10 часот.

Конечна ранг листа за прв уписен рок – 2022

При запишувањето во прва година на прв циклус судии, примените
кандидати поднесуваат:

 1. три фотографии (2 – 3,5х4,5см. и 1 – 2х3см.)
 2. пријавни листови
 3. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите, банка НБРСМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678867, ЕДБ: 4002979132007,Приходно конто 723012, програма 4215
 4. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес, банка НБРСМ на трезорска сметка 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678848, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто 723012, програма 42
 5. Потврда за уплатени 1000 денари за тековни и развојни трошоци на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, банка – НБРСМ на трезорска сметка: 100000000063095, сметка на буџетски корисник: 160010509678814, ЕДБ: 4002979132007, Приходно конто: 723012 Програма 42
 6.  Потврда за уплатени средства за партиципација или за школарина на жиро сметката на соодветната единица на Универзитетот.

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека на ден 20.06.2022 г. (понеделник) во 10 часот задолжително треба да присуствувате на Факултетот за биотехнички науки-Битола, поради договарање на студентската пракса, која треба да се реализира во претстојниот период.

Ова соопштение се однесува на студентите од сите четири години и сите студиски насоки.

„Лакталис МК Млекарница нуди платена пракса за студентите од Факултетот за биотехнички науки. Праксата ќе се одвива во рок од 2 месеци. Отворени се 4 позиции, по еден практикант за позиција:
 1. Прием, стандардизација и пастеризација на млеко
 2. Технолог на ферментирани млечни производи (јогурт, кисело млеко, павлака)
 3. Технолог на сирења (бело саламурено сирење и кашкавал)
 4. Лаборант во лабораторија за испитување на млеко и готов производ.
Праксата ќе се одвива во просториите на Лакталис МК Млекарница, каде практикантите ќе можат да се стекнат со практични знаења и искуства директно во процесот, под надзор на ментор.

Во периодот на извршување на праксата практикантите ќе имаат за задача да работат на проект што, по завршувањето на праксата, ќе треба да го достават во писмена форма до факултетот и компанијата, како и да извршат презентирање на истиот и резултатите добиени од него.“

Доколку има заинтересирани кандидати своите податоци да ги испратат на следната адреса: borce.makarijoski@uklo.edu.mk најдоцна до 27.05.2022.

Им се соопштува на сите студенти кои дипломираа заклучно со 30.09.2021 дека подигнувањето на дипломите може да го направат од Понеделник (14.03.2022) на шалтерот на студентски прашања од 10:00 до 13:00 часот.

Од управата

Им се соопштува на студентите, вежбите по предметот Хемиски инструментални методи ќе бидат во Вторник со почеток во 09:00 часот во лабораториските простории на Факултетот.

Испитот по предметот Информатика ќе се одржи на 04.02.2022 со почеток во 09:00 часот

СООПШТЕНИЕ

Втор колоквиум по Предметот  ХЕМИЈА и ДОДАТОЦИ ВО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ќе се одржи на 11.01.2022 (ВТОРНИК), а Предметот  ХЕМИСКА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА  ќе се одржи на 17.01.2022 (ПОНЕДЕЛНИК).

 

Од предметниот наставник

Проф. д-р Џулијана Томовска