Соопштенија за втор циклус

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти на Втор циклус студии,

 

Во врска со претстојната ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈАВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ дека пријавувањето на испитите за истата, потребно е да се направи во периодот од 27.05.2024 до 31.05.2024.

Покрај поднесување на физички пријави, студентите со електронско досие испитите задолжително да ги пријават и електронски преку iknow системот.

 

ЗАБЕЛЕШКА: ВО ДАДЕНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ ПОЛАГААТ ПО ДОГОВОР СО НАСТАВНИЦИТЕ ОД ПРЕДМЕТНИТЕ КОМИСИИ.

Почитувани студенти на Втор циклус студии,

1. Во врска со претстојната ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА која ќе започне од 29.01.2024 и ќе трае до 16.02.2024ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ дека пријавувањето на испитите за истата, потребно е да се направи во периодот од 15.01.2024 до 22.01.2024.

Покрај поднесување на физички пријави, студентите со електронско досие испитите задолжително да ги пријават и електронски преку iknow системот.

Плаќањето потребно е да се изврши на жиро сметка на Факултетот (1600108397 788 15) повикувачки број: 723012 42 Банка на примачот НБРМ 1000000000630 95 (со дознака: за полагање на испит, односно 300 ден. за полагање по два или повеќе пати за секој пријавен испит и 400 ден. за секој испит за ненавремено пријавување после утврдениот рок).

  

СИТЕ СТУДЕНТИ ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ОБРВСКАТА ДА ПЛАЌААТ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА. 

ЗАБЕЛЕШКА: ВО ДАДЕНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ ПОЛАГААТ ПО ДОГОВОР СО НАСТАВНИЦИТЕ ОД ПРЕДМЕТНИТЕ КОМИСИИ.

Со успех,

Раководител на Втор циклус,

д-р Карапетковска – Христова

Почитувани студенти на Втор циклус,

1. Во врска со дополнителната НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА која ќе започне од 27.11.2023 и ќе трае до 15.12.2023ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ дека пријавувањето на испитите за истата, потребно е да се направи во периодот од 22.11.-24.11.2023година.

Покрај поднесување на физички пријави, студентите со електронско досие испитите задолжително да ги пријават и електронски преку iknow системот.

Плаќањето за испитната сесија може да се направи електронски на жиро сметка на Факултетот (1600108397 788 15) повикувачки број: 723012 42 Банка на примачот НБРМ 1000000000630 95 (со дознака: за полагање на испит, односно 1000 ден. за полагање по два или повеќе пати за секој пријавен испит и 400 ден. за секој испит за ненавремено пријавување после утврдениот рок).

 

СИТЕ СТУДЕНТИ ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ОБВРСКАТА ДА ПЛАЌААТ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА. 

ЗАБЕЛЕШКА: ВО ДАДЕНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ ПОЛАГААТ ПО ДОГОВОР СО НАСТАВНИЦИТЕ ОД ПРЕДМЕТНИТЕ КОМИСИИ.

Финална верзија магистерски труд 

МЕНТОР:

Проф. д-р Весна Карапетковска – Христова,

vesna.hristova@uklo.edu.mk                     

ЧЛЕНОВИ:

Проф. д-р Елена Јошевска ,

elena.josevska@uklo.edu.mk  

Проф. д-р Дијана Блажековиќ – Димовска,

dijana.blazekovic@uklo.edu.mk

Магистерски труд-Мирјана-Вељановска финална верзија 05.10.2023

комисија: проф. д-р Борче Макаријоски
                 проф.д-р Горан Михајловски
                 проф.д-р Весна Карапетковска – Христова

Почитувани студенти,

1. Во врска со претстојната  СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА  која ќе започне од  11.09.2023 и ќе трае до 30.09.2023ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ дека пријавувањето на испитите за истата, потребно е да се направи во периодот од 01.09.2023 до 07.09.2023.

Покрај поднесување на физички пријави, студентите со електронско досие испитите задолжително да ги пријават и електронски преку iknow системот.

Плаќањето за испитната сесија може да се направи електронски на жиро сметка на Факултетот (1600108397 788 15) повикувачки број: 723012 42 Банка на примачот НБРМ 1000000000630 95 (со цел на дознака: за полагање на испитодносно 

500 ден. за полагање по два или повеќе пати за секој пријавен испит и 

400 ден. за секој испит за ненавремено пријавување после утврдениот рок).

  

СИТЕ СТУДЕНТИ ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ОБВРСКАТА ДА ПЛАЌААТ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА. 

ЗАБЕЛЕШКА: ВО ДАДЕНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ ПОЛАГААТ ПО ДОГОВОР СО НАСТАВНИЦИТЕ ОД ПРЕДМЕТНИТЕ КОМИСИИ.

Раководител на Втор циклус студии,

проф. д-р Весна Карапетковска – Христова

Финална верзија магистерски труд – Мирко Укоски

комисија: проф. д-р Дијана Блажековиќ – Димовска
                 проф.д-р Елена Јошевска
                 проф.д-р Весна Карапетковска – Христова

Финална верзија, магистерска теза Валентино Тренески

комисија: проф.д-р Весна Карапетковска – Христова
                 проф.д-р Живко Јанкулоски
                 проф. д-р Дијана Блажековиќ – Димовска

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти на Втор циклус студии,

1. Во врска со престојната ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА која ќе започне од 05.06.2023 и ќе трае до 30.06.2023ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ дека пријавувањето на испитите за истата, потребно е да се направи во периодот од 22.05.2023 до 31.05.2023.

Покрај поднесување на физички пријави, студентите со електронско досие испитите задолжително да ги пријават и електронски преку iknow системот.

Плаќањето за испитната сесија може да се направи електронски на жиро сметка на Факултетот (1600108397 788 15) повикувачки број: 723012 42 Банка на примачот НБРМ 1000000000630 95 (со дознака: за полагање на испит, односно 500 ден. за полагање по два или повеќе пати за секој пријавен испит и 400 ден. за секој испит за ненавремено пријавување после утврдениот рок).

СООПШТЕНИЕ

 Им се соопштува на дипломираните и магистрираните студентите од прв циклус и втор циклус на студии кои ги завршија своите студии во академската 2021/2022 година на Факултетот за биотехнички науки, Битола, да си ги подгнат своите дипломи од 16.02.2023 до 28.02.2023 година во период од 10:00 до 13:00 часот кај службата за студентски прашања.

Факултет за биотехнички науки

Почитувани студенти,

1. Во врска со претстојната ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА која ќе започне од 23.01.2023 и ќе трае до 11.02.2023ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ дека пријавувањето на испитите за истата, потребно е да се направи во периодот од 09.01.2023 до 13.01.2022.

Покрај поднесување на физички пријави, студентите со електронско досие испитите задолжително да ги пријават и електронски преку iknow системот.

Плаќањето за испитната сесија може да се направи електронски на жиро сметка на Факултетот (1600108397 788 15) повикувачки број: 723012 42 Банка на примачот НБРМ 1000000000630 95 (со дознака: за полагање на испит, односно 300 ден. за полагање по два или повеќе пати за секој пријавен испит и 400 ден. за секој испит за ненавремено пријавување после утврдениот рок).

 

СИТЕ СТУДЕНТИ ПРИ ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ОБВРСКАТА ДА ПЛАЌААТ АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА. 

ЗАБЕЛЕШКА: ВО ДАДЕНАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, ИСПИТИТЕ ЌЕ СЕ ПОЛАГААТ ПО ДОГОВОР СО НАСТАВНИЦИТЕ ОД ПРЕДМЕТНИТЕ КОМИСИИ.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

Во врска со престојната Септемвриската ИСПИТНА СЕСИЈА која ќе започне од 15.09.2022 и ќе трае до 30.09.2022, ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ дека пријавувањето на испитите за истата, потребно е да се направи во периодот од 05.09.2022 до 14.09.2022.

Покрај поднесување на физички пријави, студентите со електронско досие испитите задолжително да ги пријават и електронски преку iknow системот.

Терминим за полагање по договор со предметниот професор.

СООПШТЕНИЕ

Почитувани студенти,

Во врска со престојната ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА која ќе започне од 01.06.2022 и ќе трае до 16.06.2022, ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ дека пријавувањето на испитите за истата, потребно е да се направи во периодот од 25.05.2022 до 31.05.2022.

Покрај поднесување на физички пријави, студентите со електронско досие испитите задолжително да ги пријават и електронски преку iknow системот.

Терминим за полагање по договор со предметниот професор.

„Лакталис МК Млекарница нуди платена пракса за студентите од Факултетот за биотехнички науки. Праксата ќе се одвива во рок од 2 месеци. Отворени се 4 позиции, по еден практикант за позиција:
  1. Прием, стандардизација и пастеризација на млеко
  2. Технолог на ферментирани млечни производи (јогурт, кисело млеко, павлака)
  3. Технолог на сирења (бело саламурено сирење и кашкавал)
  4. Лаборант во лабораторија за испитување на млеко и готов производ.
Праксата ќе се одвива во просториите на Лакталис МК Млекарница, каде практикантите ќе можат да се стекнат со практични знаења и искуства директно во процесот, под надзор на ментор.

Во периодот на извршување на праксата практикантите ќе имаат за задача да работат на проект што, по завршувањето на праксата, ќе треба да го достават во писмена форма до факултетот и компанијата, како и да извршат презентирање на истиот и резултатите добиени од него.“

Доколку има заинтересирани кандидати своите податоци да ги испратат на следната адреса: borce.makarijoski@uklo.edu.mk најдоцна до 27.05.2022.