Home/Студии/Прв Циклус

Прв циклус

ПРВ ЦИКЛУС ПРОГРАМИ

РЕШЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА ЗА СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ОД ЗИМСКИ И ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА АКАДЕМСКАТА 2018/2019