Full Professors

Prof. d-r Vangelica Jovanovska

Full Professor

Prof. d-r Julijana Tomovska

Full Professor

Prof. d-r Ljupce Kocovski

Full Professor

Prof. d-r Zivko Jankulovski

Full Professor

Associate Professors

Prof. d-r Elena Josevska

Associate Professors

Prof. d-r Dijana Blazenkovic – Dimovska

Associate Professors

Prof. d-r Nikolce Jankulovski

Associate Professors

Prof. d-r Katerina Bojkovska

Associate Professors

Prof. d-r Gordana Dimitrovska

Associate Professors

Prof. d-r Mila Arpceska

Associate Professors

Assistant Professors

Prof. d-r Blagojce Najdovski

Assistants Professor

Prof. d-r Borce Makarijoski

Assistants Professor

Prof. d-r Goran Mihajlovski

Assistants Professor

Prof. d-r Biljana Trajkovska

Assistants Professor

Prof. d-r Vesna Prodanovska – Popovska

Assistants Professor

Prof. d-r Vesna Karapetkovska Hristova

Assistants Professor